КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

УЖГОРОДСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Кафедра соціокультурної діяльності

Апшай Марія Василівна - завідувач кафедри соціокультурної діяльності, кандидат наук з соціальних комунікацій

До складу кафедри входять:

Ільганаєва Валентина Олександрівна доктор історичних наук, професор

Палеха Юрій Іванович - доктор філософії з ділового адміністрування, професор

Телеп Оксана Анатоліївна – кандидат наук з соціальних комунікацій, викладач-методист, заступник директора з навчальної роботи

Агій Ярослав Юрійович кандидат економічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи

Глоба Лідія Григорівна - кандидат  педагогічних наук, доцент

Апшай Надія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Андріїв Наталія Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент

Біланич Галина Петрівна, кандидат історичних наук, доцент

Федака Павло Павлович – кандидат історичних наук,  дослідник української культури

Сівак Єлізавета Михайлівна – викладач, заслужений працівник культури України

Ухач Людмила Іванівна - викладач, заслужений працівник культури Україн

Гомоляк Марія Михайлівна - викладач-методист

Стойка Марія Петрівна - викладач-методист

Ухач Іванна Олександрівна - викладач-методист іноземної мови

Герешко Олександр Віталійович продюсер, режисер, журналіст, медіа експерт

Також залучаються до навчального процесу фахівці-практики документально-інформаційної та соціокультурної сфер.

Кафедра здійснює підготовку фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа); менеджменту соціокультурної діяльності (спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності) для рівня вищої освіти "бакалавр”.

Основною метою діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців із інформаційної діяльності та документознавства, а також з менеджменту соціокультурної діяльності для задоволення потреб регіону.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, публікують свої наукові праці в фахових вітчизняних та закордонних журналах.