КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Кафедра соціокультурної діяльності

До складу кафедри входять:

Апшай Марія Василівна  - завідувач кафедри соціокультурної діяльності, кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент

Маслов Валерій Сергійович - доктор педагогічних наук, професор

Коцан Василь Васильович доктор історичних наук, професор кафедри соціокультурної діяльності

Телеп Оксана Анатоліївна - проректор з науково-педагогічної роботи по організації освітнього процесу, кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент кафедри соціокультурної діяльності

Агій Ярослав Юрійович - проректор з науково-педагогічної роботи, інноваційно-методичного забезпечення освітнього та наукового процесів, кандидат економічних наук, доцент

Єрохіна Марія Петрівна - заступник завідувача науково-методичного відділу, викладач

Глоба Лідія Григорівна - кандидат педагогічних наук, доцент

Апшай Надія Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент

Андріїв Наталія Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент

Біланич Галина Петрівна - кандидат історичних наук, доцент

Федака Павло Павлович - кандидат історичних наук,  доцент

Сівак Єлізавета Михайлівна - заслужений працівник культури України, викладач

Ухач Людмила Іванівна - заслужений працівник культури України, викладач

Ливч Мирослава Михайлівна - викладач


   Також залучаються до навчального процесу фахівці-практики документально-інформаційної та соціокультурної сфер.

Кафедра здійснює підготовку фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа); менеджменту соціокультурної діяльності (спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності) для рівня вищої освіти "бакалавр”.

Основною метою діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців із інформаційної діяльності та документознавства, а також з менеджменту соціокультурної діяльності для задоволення потреб регіону.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, публікують свої наукові праці в фахових вітчизняних та закордонних журналах.