КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

УЖГОРОДСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Освітні програми

Зауваження та пропозиції до освітніх програм просимо надсилати  на електронну адресу Комісії з менеджменту якості освіти та  моніторингу освітньої діяльності КЗВО «Ужгородський інститут культури і мистецтв» ЗОР [email protected]¬¬ Вашу думку буде враховано при перегляді освітніх програм проектною групою наприкінці  навчального року.

В процедурах розробки, періодичного перегляду та моніторингу освітніх програм приймають участь як внутрішні стейкхолдери (здобувачі вищої освіти, викладачі), так і зовнішні стейкхолдери (випускники, роботодавці). З цією метою, окрім громадського обговорення, проводяться онлайн-опитування зацікавлених сторін на веб-сайті УжІКіМ щодо якості освітньої програми.

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 025 «Музичне мистецтво»

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 025 «Музичне мистецтво» (2019)

Київська муніципальна академія музики ім. Р.М.Глієра

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (2019)