КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Практична підготовка здобувачів вищої освіти в КЗВО «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради є невід’ємною складовою освітніх програм підготовки фахівців за першим  (бакалаврським) рівнем вищої освіти за денною та заочною формами навчання.

Мета практики – оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації роботи в галузі їх майбутньої професії, формування у них професійних знань, умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання, вести наукові дослідження та творчо застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

Спеціальність «Музичне мистецтво»

– виконавська практика

– виконавська практика та практика роботи з творчим колективом;

– педагогічна практика;

Спеціальність «Сценічне мистецтво»

– навчальна практика;

– виробнича (переддипломна) практика;

Спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності»

– навчальна практика (ознайомча);

– виробнича практика (менеджерська, переддипломна);

Спеціальність «Хореографія»

– навчальна практика (ознайомча, фольклорна);

– виробнича практика (педагогічна, переддипломна);

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

– навчальна практика (бібліотечна, архівна);

– виробнича практика (переддипломна);