КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

        Сьогодні бібліотеки і архіви  –  дієві центри науково-інформаційних ресурсів ХХІ століття, які відносять поряд із матеріальними й енергетичними до найважливіших.  Життя поставило фахівців цих установ  у перший ряд необхідних  для  побудови інформаційного суспільства – суспільства знань.

Щоб професійно працювати з інформацією та документами – обирайте навчання на спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

В атмосфері співпраці з досвідченими викладачами 

Ви  опануєте цікаві фахові дисципліни:

 • основи документознавства та інформаційної діяльності,
 •  основи архівознавства,
 • основи соціальних комунікацій,
 • інформаційні системи і мережі,
 • автоматизовані інформаційні технології,
 • аналітико-синтетичну обробку документної  інформації,
 • організацію потоків і масивів документів,
 • інформаційно-пошукові системи в ДІС,
 • маркетинг та управління діяльністю в ДІС,
 • організацію роботи бібліотек навчальних закладів,
 •  обслуговування в ДІС,
 • проектну діяльність в ДІС,
 • основи діловодства,
 • бібліографічну  діяльність в ДІС,
 •  професійну етику і психологію ділового спілкування.

Оновлені нами освітні програми сприяють оволодінню професією документознавця,  діловода-архівіста, бібліотечного працівника і організатора потоків і масивів документів різних ДІС. Це найгуманніші професії, адже бібліотека, архів та інші інформаційні центри –  найдемократичніші інституції, що створені суспільством і які обов’язково функціонують в усіх розвинутих країнах, є найбільш задіяними серед інших служб суспільства.

Саме тому потребу в фахівцях, здатних працювати з документами та інформацією в нашому регіоні понад 70 років успішно забезпечує циклова комісія інформаційної, бібліотечної та архівної справи КЗВО «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради.

В Ужгородському інституті культури і мистецтв Ви зможете отримати якісні і ґрунтовні  знання. Викладачі-професіонали вміло поєднують теоретичні та практичні види навчальної діяльності, спонукають студентів до самостійного вдосконалення, забезпечують реалізацію їх творчого потенціалу, проводять вагому науково-методичну роботу.

Особистісному професійному зростанню сприяє кабінетна система навчання і осучаснена бібліотека інституту як платформа  професіоналізації студентів, демонстрації набутих ними умінь та навичок.

Наш навчальний заклад  стане для Вас місцем справдження великих надій, зустрічі з хорошими  надійними друзями, місцем праці й відпочинку, перших кроків у професію і самостійне життя.

Озброєність хорошою освітою, високою професійною підготовкою забезпечується і завдяки тісній співпраці з провідними бібліотечними установами, Державним архівом Закарпатської області, видавництвами, творчими спілками на базі яких проходить навчальна і виробнича практика.

В И     О Т Р И М А Є Т Е:

д и п л о м  

б  а  к  а  л  а  в  р  а

к в а л і ф і к а ц і я:

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО  ТА  ІНФОРМАЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

         Детальна інформація про умови вступу дивіться за посиланням

https://institute-culture.uz.ua/ua/pravyla-pryjomu-bakalavr

К о н с у л ь т у ю є:

 

Апшай  Марія  Василівна  +38 (050) 767980.

Т А К О Ж      М О Ж  Е Т Е     О Т Р И М А Т И:

д и п л о м   

фахового молодшого бакалавра

к в а л і ф і к а ц і я:

фахівець з  інформаційної, бібліотечної та архівної справи

ф а х о в і     п е р с п е к т и в и

 •  працівник інформаційної установи
 • фахівець з бібліотечної справи
 • менеджер інформаційної діяльності
 • спеціаліст з обробки інформаційних носіїв
 • працівник архівної установи
 • помічник керівника
 • офіс-менеджер
 • документознавець
 • організатор діловодства в органах державної влади, кадрових та діловодних службах, державних та комерційних організацій, установ, закладів.

г а р а н т і ї   і   м о ж л и в о с т і

 •  атестат про повну загальну середню освіту
 • забезпечення гуртожитком
 • стипендія
 • продовжити навчання   за 2 роки здобути ступінь бакалавра
 • отримати робоче місце за фахом

 

ВСТУПНІ      ІСПИТИ

      на базі 9 класів:                                                          на базі 11 класів:

                т е с т и   з:                                                         результати ЗНО   з:

 • Української мови                                       -  Української мови і літератури
 •  Історії України                                          -  Історія України, або Біологія,

                                                                        або Іноземна мова                                                         

      Детальна інформація про умови вступу дивіться за посиланням.

К о н с у л ь т у ю т ь:

Апшай  Марія  Василівна  +38 (050) 767980;

Алексишинець Світлана Юріївна  +38 (095) 5820459;

Гомоляк Марія Михайлівна +38 (050)  1507518;

Митровка Ярослава Юріївна +38 (050) 8887453;

Стойка Марія Петрівна  +38 (050) 1777394.

         Студентські роки – один з найкращих періодів в житті. Наскільки яскравим і корисним для Вас буде цей час     залежить від вибору навчального закладу. Обирайте  Ужгородський інститут культури і мистецтв!         

Бути студентом спеціальності ІБАС –  престижно!