КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місія Академії – служіння українському суспільству шляхом підтримання високих стандартів підготовки професійних кадрів галузі культури і мистецтв, їх особистісному розвитку через формування загальнолюдських цінностей, громадянської відповідальності, національної ідентичності та толерантності, що відповідає суспільним, економічним і культурним потребам України та міжнародного співтовариства; сприяння академічній свободі задля розкриття потенціалу пізнавально-освітнього процесу  для педагогічних та  науково-педагогічних працівників, для всіх учасників освітнього процесу сфери культури і мистецтв та проведення наукових досліджень з метою створення інноваційного освітньо-творчого простору національної культури.

Візія Академії – освітньо-науково-культурний центр професійної, мистецько-творчої і медіакультурної освіти, наукових досліджень, що здійснює генерування та поширення нових знань для забезпечення вагомого внеску у суспільний розвиток через освіту.

Базові цінності Академії:

 • гуманізм
 • творчість
 • розвиток творчої особистості
 • індивідуальний підхід
 • демократизм
 • самореалізація
 • академічна свобода
 • академічна доброчесність
 • академічна культура
 • партнерство
 • відкритість
 • інноваційність
 • прозорість
 • відповідальність
 • якість